side-area-logo

Aandacht in het hier en nu

MINDFULNESS

Omgaan met stress

RELAXATIE & WEERBAARHEID

Leven naar je waarden

ACT
THERAPIE OP MAAT

Met een mix van verschillende ingrediënten uit mindfulness, relaxatie en ACT kom ik tot het ideale recept voor elke persoon.

Een warm welkom aan alle neurodiverse kinderen en volwassenen. Iedereen kan zich bij mij 100% veilig voelen omwille van mijn ruime kennis en ervaring op vlak van ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, Gilles de la Tourette, kinderen met leerstoornissen, een verstandelijke beperking, gedragsproblemen, genderdysforie.

Therapie in groep

GROEPSSESSIES – WORKSHOPS

Op aanvraag organiseer ik groepssessies, workshops en opleidingen voor kinderen, jongeren, hulpverleners, leerkrachten, onthaalouders,…

Dit kan doorgaan in mijn praktijk of op verplaatsing.

Hogeschool Gent

Opleiding Ergotherapie

Centrum Open mind

Opleiding Relaxatietherapie

Sig vzw

Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Marc Liefhooghe

Impulscontroletherapie
Marc Liefhooghe

Huis Helder

Over- en onderprikkeling aanpakken. Steven Degrieck

Stressreductie bij autisme

relaxatietechnieken bij autisme

I AM

opleiding mindfulness kindertrainer

ACT Academy

Zesdaagse opleiding ACT voor professionals

Extra vormingen

AD(H)D, ASS, hoogbegaafheid, hoogsensitiviteit, Gilles de la Tourette, leerstoornissen,
gedragsproblemen, executieve functies, Sherborne, SMOG, stotteren, geweldloze
communicatie

PUBLICATIES
Veerkrachtig omgaan met moeilijke keuzes en tegenslagen.

3, 2, 1 … Spring! Veerkrachtig omgaan met moeilijke keuzes en tegenslagen

ACT voor kinderen (ca. 8-12 jaar)

Meer informatie is te vinden op de website van SIG

Struisvogel en Leeuw voelen zich niet altijd blij
(en dat is OK)

Dit prentenboek bevat korte verhalen met herkenbare situaties uit de leefwereld van kinderen vanaf 5 à 6 jaar.

Struisvogel en Leeuw gaan elk op een andere manier om met moeilijke ervaringen. Ze voelen zich niet altijd blij. En dat is helemaal oké. De vraag is: hoe gaan ze daarmee om?

Meer informatie en bestellen kan op de website van SIG

VOOR WIE?
 • kinderen (vanaf +/- 3 jaar)
 • jongeren
 • volwassenen
 • ouders/ gezinnen
 • crèches
 • scholen
 • verenigingen
IK HELP JE MET
 • omgaan met stress
 • omgaan met negatieve gedachten, piekeren,…
 • rouwen
 • verbeteren van aandacht
 • impulscontrole
 • omgaan met (faal)angst, paniekaanvallen, hyperventilatie
 • verhogen van weerbaarheid
 • verbeteren van zelfbeeld
 • meer mildheid t.o.v. jezelf
 • meer rust binnen het gezin, de (klas)groep
 • mindful opvoeden
 • mindful houding als leerkracht, onthaalouder, therapeut,…
 • meer leven naar uw waarden
 • meer zijn wie je wil zijn
PRAKTISCHE INFO

Hartelijk welkom voor een geheel vrijblijvende kennismaking (live of online). In het geval van kinderen gebeurt dit op een speelse manier, samen met één of beide ouder(s)/ opvoeders. Indien nodig bieden we hierbij voorspelbaarheid bv bij kinderen met ASS. Uiteraard is hier ook de mogelijkheid om vragen te stellen en geef ik alvast een idee waarmee ik kan helpen. Open communicatie en intrinsieke motivatie vind ik zeer belangrijk. Kinderen dienen op z’n minst een tikkeltje nieuwsgierig te zijn en dus ervoor open te staan om een kijkje te nemen. Zeker vanaf lagere schoolleeftijd vind ik het vooral aan hen om te beslissen of ze willen terugkomen en om aan te geven waarmee ze geholpen willen worden.

Als groen licht gegeven wordt, stel ik een kort behandelplan op als voorstel om af te toetsen met de zorggebruiker (en/of de ouders) en plannen we gewoonlijk een 3 tal sessies met een tussentijd van +/- 2 à 3 weken. Zo is er voldoende tijd om thuis en op school/werk, … aan de slag te gaan met de tips en oefeningen die aan bod kwamen tijdens de sessie(s). Als er nog twijfel is, kan ook gestart worden met één sessie en erna verder gekeken worden. Na enkele sessies houden we een korte evaluatie via een online gesprek of in mijn praktijk. Kinderen krijgen een heen- en weermapje waar alle oefeningen en tips in verzameld worden.

Ik tracht het aantal sessies te beperken door zo goed mogelijk te werken naar zelfredzaamheid omdat het steeds mijn bedoeling is om op korte termijn zonder mij verder te kunnen! Bij jongere kinderen is het daarom van groot belang dat de ouders (of opvoeders) actief deelnemen aan het proces door het meevolgen van sessies, oudergesprekken,… Ook bij adolescenten wordt een minimum aan betrokkenheid van de ouders verwacht. Indien nodig betrek ik ook anderen uit de nabije omgeving van het kind zoals broer(s), zus(sen), grootouders, leerkracht en/ of zorgcoördinator.

TARIEVEN

Kennismaking (+/- 30 min): gratis en geheel vrijblijvend. Dit kan doorgaan in mijn praktijk of via beeldbellen.

sessie (60 min): €50

studiedagen of workshops (minimum 2u):
Workshops voor kinderen, jongeren (scholen, verenigingen,…) €100/u
Studiedagen en workshops voor hulpverleners, leerkrachten,… €125/u

oudergesprekken, ouderbegeleiding, begeleiding onthaalouders,…: €25 per half uur

begeleiding aan huis, andere begeleiding op verplaatsing: €50 per uur excl. verplaatsingskosten (€0,417 per km)

Een terugkomsessie (na een minimum van 3 sessies) is mogelijk aan €40 (45 min). Ik laat hierbij de keuze aan de zorggebruiker.

Er is geen terugbetaling mogelijk maar ik slaag er meestal in om ieder op kort termijn verder op weg te helpen. Indien er financiële moeilijkheden zijn, laat mij weten, dan kunnen we een aangepast tarief bespreken.

LOCATIE

Meersstraat 7

9070 Heusden (Destelbergen)

OPENINGSUREN

Ma: 9u30 tot 16u en 18u tot 21u
Di: 9u30 tot 15u en 17u tot 21u
Woe: 9u30 – 11u30 en 13u30 – 21u
Do: 9u30 tot 14u en 16u tot 21u
Vrij: 9u30 – 18u
Zat: 9u – 16u

HEB JE VRAGEN?

Vul hieronder uw gegevens in. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.

Uw naam:

e-mail adres:

Telefoon of GSM nr:

Ik wil graag een afspraak maken voor een kennismakingik heb een vraag

Uw bericht

Wanneer kan ik je best contacteren?

Hoe kan ik je best contacteren?
Telefonische-Mail

IK HELP ELK KIND OPEN TE BLOEIEN

De verandering komt van het kind zelf, ik creëer enkel het juiste klimaat om te kunnen groeien.

UIT HET LEVEN GEGREPEN