Mindfulness betekent letterlijk ‘achtzaamheid’; met je aandacht in het hier en nu zijn.

Door je meer bewust te worden van je (fysieke) ervaringen, gevoelens en gedachten zal je minder snel automatisch (en impulsief) reageren. Mindfulness heeft ook een ruimere betekenis; het is een manier van zijn, een manier van in het leven te staan: met een open blik, zonder vooroordelen.

Bij kinderen krijgen de meditaties vaak een speelse twist en wordt gebruik gemaakt van beweging en creatieve opdrachten al naargelang de interesses en de leefwereld van het kind. Hierbij worden ook tips en opdrachtjes meegeven om de integratie in het dagelijks leven te bevorderen.