ACT is de afkorting van Acceptatie en Commitment Therapie. Deze therapie wordt toegepast bij oudere kinderen (vanaf +/- 8j) en (jong)volwassenen. Via
metaforen, mindfulness en andere oefeningen wordt getracht om meer inzicht te krijgen in zichzelf en de situatie (waar men vastzit). Door meer vanop een afstand te kijken naar je gevoelens en gedachten, komt er ruimte voor verandering. Bij jongeren maak ik (extra) gebruik van beelden om dit alles te verduidelijken.
Er worden hulpmiddelen en technieken aangereikt om te leren omgaan met moeilijke hindernissen op jouw pad, zodat je je kan richten op wat ècht belangrijk is in jouw leven.