side-area-logo

Aandacht in het hier en nu.

MINDFULNESS

Omgaan met stress

RELAXATIE & WEERBAARHEID

Leven naar je waarden

ACT

Individuele begeleiding

THERAPIE OP MAAT

Met een mix van verschillende ingrediënten uit de mindfulness, relaxatie en ACT kom ik tot het ideale recept voor elk kind en zijn gezin.

Ook kinderen met een diagnose kunnen bij mij terecht.

Image module

Therapie in kleine groepjes

GROEPSSESSIES

Groepssessies worden samen met psychologe Lieselot De Vos gegeven voor verschillende leeftijdsgroepen en rond verschillende thema’s zoals weerbaarheid, sociale vaardigheden, relaxatie, mindfulness en faalangst.

Hogeschool Gent

Opleiding Ergotherapie

SIG Destelbergen

Relaxatietherapie – Open mind

Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Impulscontroletherapie

Autisme Centraal

Stressreductie bij autisme

relaxatietechnieken bij autisme

I AM

opleiding mindfulness kindertrainer

ACT Academy

Zes daagse opleiding ACT voor professionals

PRAKTISCHE INFO

Ik richt me vooral tot de leeftijdsgroep kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten. Op het intakegesprek zal duidelijk worden of ik kan helpen en wat dit concreet inhoudt.

Het is moeilijk om vooraf het exacte aantal sessies te voorspellen; dit is afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van het kind/ de jongere. Ik tracht zo efficiënt mogelijk te werken naar integratie (transfer naar thuis, school,…) en zelfredzaamheid om het aantal sessies te beperken.
Hierbij speelt de medewerking van de ouders een belangrijke rol.

Het intakegesprek (+/- 30 min) is gratis en geheel vrijblijvend.

Als hieruit blijkt dat ik kan helpen en dat het ‘klikt’, maak ik een behandelplan op met het geschatte aantal sessies.

ACTIEVE DEELNAME VAN OUDERS

Bij kleuters en lagere schoolkinderen wordt verwacht dat één van de ouders de therapie gedeeltelijk meevolgt (gewoonlijk is dit het laatste kwartier). Bij adolescenten wordt ook een minimum aan betrokkenheid van de ouders verwacht zoals gesprek(ken) en/of korte ouderparticipatie(s, feedback, hulp bij transfer naar thuis toe indien nodig. Van bij het begin van de eerste sessie wordt een mapje opgestart met oefeningen, tips en thuisopdrachtjes.

Via mail kunnen zowel de ouders als de kinderen zelf mij ook altijd contacteren bij vragen en voor feedback.

TARIEVEN

€40 per sessie van 1u

voor aparte oudergesprekken en ouderbegeleiding:
€20 per half uur

IK HELP ELK KIND OPEN TE BLOEIEN

De verandering komt van het kind zelf, ik creëer enkel het juiste klimaat om te kunnen groeien.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Vul hieronder uw gegevens in. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.

HEB JE NOG VRAGEN?

Uw naam:

e-mail adres:

Telefoon of GSM nr:

Naam en leeftijd kind(eren):

Ik wil graag een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprekik heb een vraag

Uw bericht

Heb je vragen?

CONTACT

Adres: Meersstraat 7, 9070 Heusden

Telefoon: 0486 05 25 24

Email: wendy@kinderrelaxatie.be